שלי שלך ושלנו

בילוי עם הילדים בחופשת הקיץ הינה משימה בלתי פשוטה.

אבל מה קורה כאשר מסבכים את הסיטואציה עוד יותר, ומכלילים בחופשת הקיץ את הילדים שלך ושלה מנישואים ראשונים, בנוסף לילדיכם המשותפים מהנישואין הנוכחיים?

ומה ניתן לעשות באם אינכם מצליחים להגיע להסכמות עם בן הזוג הקודם לצורך חלוקת זמנים הוגנת עם ילדיכם המשותפים במהלך החופשה?

קביעת סדרי ראיה בין הורים גרושים לילדיהם:

במהלך הליכי גירושין, אמורים בני הזוג, בעצמם או בעזרת ביהמ”ש וגורמים טיפוליים כגון פקידת סעד- להגיע להסכמות בדבר משמורת וסדרי ראיה.

בתקופות של חופשות ארוכות, כגון חופשת הקיץ והחגים, יש לבצע שינוי גמיש בלוח הזמנים הקבוע, הן על מנת להתאימו לימי החופשה של הילדים, והן על מנת להתאימו לימי החופשה של ההורים ממקומות עבודתם.

אי גילוי גמישות בנושא יכול להיות בעייתי ביותר, במיוחד כאשר מי מההורים עובד במקום אשר אינו מאפשר חופשת רציפות של למעלה ממספר ימים בודדים, כאשר יש חיכוכים בין הילדים מנישואין ראשונים לילדים מנישואים שניים אשר אינם מאפשרים להם לבלות פרק זמן רציף יחד.

לעיתים, מנסה מי מהצדדים לטעון כי יש להשאיר את סדרי הראיה הקבועים על כנם גם במהלך חופשות ארוכות, ובכך מנסה להפיל את מלוא עול הטיפול בילדים לאורך החופשה על ההורה המשמורן.

מנגד- ישנם הורים אשר רוצים לקחת את הילדים אליהם לפרקי זמן ממושכים, אשר אינם עולים בקנה אחד עם תוכניות ההורה השני לחופשה משפחתית.

בנוסף, קיימים מקרים בהם הילדים הבגירים יותר אינם רוצים להימצא עם הילדים שנולדו להוריהם במהלך נישואיהם שניים למשך פרקי זמן ממושכים, וכמובן שיש להתחשב ברצונם ולא לכפות עליהם המצאות ארוכה עמם.

מה ניתן לעשות כדי להגיע להסכמות הוגנות?

מומלץ לטפל בנושא זה עוד טרם היציאה לחופשה, ולהתחשב האחד בסדר יומו של האחר.

רצוי להגיע מראש להסדר קבוע, שיחול מדי שנה בשנה במהלך החופשות- ובמיוחד לגבי חודש אוגוסט.

במקרה בו לא הצלחתם להגיע מראש להסדר קבוע, או כאשר עריכת הסדר שכזה אינו מתאים למקום עבודתכם- יש לנסות להגיע עם ההורה השני להסכמות חד פעמיות עוד טרם היציאה לחופש הגדול, כאשר בידי כל צד מצוי מידע מלא לגבי החופשות אותם הוא יכול לקבל ממקום עבודתו.

כאשר ניסיונות ההורים להגיע להסדר נכשלים- רצוי לפנות לגורם טיפולי, כגון פקידת הסעד שטפלה בהם במהלך ההליך המשפטי.