פסק דין: ההבדל בין הסכם רגיל להסכם ממון

ביהמ”ש העליון  דחה תביעה לביטול הסכם בשל היעדר אישור מאחר ונקבע כי   אין מדובר בהסכם ממון

בפסק דין אשר ניתן בביהמ”ש העליון ע”י כב’ השופט א’ רובינשטיין במסגרת בע”מ  5142/10 פלונית נ’ פלוני נדחתה תביעת האישה לביטול הסכם בטענה כי ההסכם לא אושר ע”י ביהמ”ש, מאחר ונקבע כי הסכם זה אינו בא בגדר הסכם ממון ועל כן אינו מצריך בהכרח אישור ביהמ”ש , ומאחר והצדדים קיימו ולו חלק מהוראותיו.

רקע:

הצדדים נשאו בשנת 1952, ופרודים מזה מספר שנים. בשנת 2003 חתמו  על הסכמים אשר מסדירים את יחסיהם הרכושיים. המבקשת טוענת כי מדובר בהסכם ממון שלא אושר, וכי יש לבטלו בשל מספר טעמים. ביהמ”ש לענייני משפחה וביהמ”ש המחוזי דחה טענות אלו, ומכאן בקשת רשות הערעור.

 טענות המבקשת:

המבקשת טוענת כי יש לבטל את ההסכם, הן מאחר ומדובר בהסכם ממון שלא אושר, כמחויב,והן מאחר וביהמ”ש המחוזי שגה כאשר קבע כי אין עסקינן כאן בהסכם ממון, אלא בהסכם רכושי “רגיל.”

 כן טענה המבקשת טענות בדבר מצבה הנפשי בעת החתימה, טענות בדבר אופן יישום ההסכם ואף ביקשה באופן חלופי להשיב התיק לבית המשפט לענייני משפחה  לצורך בחינת כל ההתחשבנויות הכספיות בין הצדדים.

טענות המשיב:

המשיב מתנגד לקבלת בקשת רשות הערעור 

ביהמ”ש פסק:

ביהמ”ש בחן את ההסכם ואת נסיבות עריכתו ומגיע גם כן למסקנה כי אין מדובר בהסכם ממון אלא בהסכם “רגיל” בין בני זוג, שלא בהכרח צופה פני גירושין

בנוסף, המבקשת קבלה ומימשה רכוש ע”פ ההסכם. משפעלה למימוש ההסכם, היא אינה יכולה כעת לטעון כנגד תוקפו

לפיכך, נדחתה בקשת רשות הערעור.