מהו הסכום הנהוג לפסוק בבתי המשפט עבור מזונות הקטינים?

מהו הסכום הנהוג לפסוק בבתי המשפט עבור מזונות הקטינים?

 

סכום המזונות מורכב מכמה רכיבים כאשר יש רכיב שנקרא צרכים הכרחיים.

כפי שהיה מקובל בבתי משפט עד לעת האחרונה באשר לסכום הצרכים ההכרחיים, מקובל היה לפסוק סכום שנע בין 1,200 ל- 1,400 ₪ עבור כל קטין, כאשר סכום זה אינו טעון הוכחה.

לאחרונה ניתנו מספר פסקי דין העוסקים בנושא (ואף פסקי דין מנחים של המחוזי) המתייחסים לסכום של הצרכים ההכרחיים, כאשר נראה כי המגמה להעלות את רף גובה סכום הצרכים ההכרחיים מכפי שהיה מקובל עד כה, כמפורט להלן:

 

בפסיקה מנחה בעמ"ש 46291-01-16 פלונית נ' פלוני (מיום 09.10.17) שבו הובעה דעה על ידי כבוד השופט שנלר, כי הגיעה העת לעדכן את סכום המזונות של 1,400 ₪ המקובל בפסיקה שאינם דרושים הוכחה, לסכום גבוה יותר, כאשר באותו מקרה הגדיל את סכום המזונות לסך של 1,600 ₪, וכך נכתב בפסק הדין:

יתכן ואכן הגיעה העת לעריכת שינוי נוסף בעת קביעת סכום המזונות ההכרחיים ובמיוחד לאור הצרכים שהתווספו, כגון כל הקשור באמצעי התקשורת השונים והמחשוב, אשר ניתן לראות בהם כיום צרכים הכרחיים. אולם, אף מבלי לקבוע מסמרות בדבר לעת הזו, כפי שצוין לעיל, יש מקום לבחון את כלל הנסיבות ואזי להידרש במקרה קונקרטי להגדלת אותו סכום הנהוג המפורט לעיל.

 

גם בעמ"ש 32172-11-17  ש. נ' ש.  (מיום 10.01.19) הביעה את דעתה כב' השופטת יהודית שבח בעניין זה, כי יש צורך מיידי להעלות את סכום המזונות שאינם דרושים הוכחה לסכום של 1,600-1,700 ₪, וכך נכתב בפסק הדין:

לגישתי, אין לדחות עוד את הגדלת הסכום, ועד שיקבע הסכום המשקף את עלות צרכיו של הקטין בשני הבתים גם יחד, זה שאינו טעון הוכחה, באופן אמפירי ובהתבסס על חוות דעת כלכליות, אין מנוס מהפעלת שיקול הדעת השיפוטי וניסיון החיים, ומהעלאת הסכום שלא עודכן מזה שנים, לכדי סך של 1,600-1,700 ₪.

 

בפסיקה מנחה אחרת ברמ"ש 59188-10-18  נ. נ' נ.  (מיום 25.10.18) הובעה דעה של כב' השופט צבי ויצמן, שבה הוא מעלה טענה, כי לאחר בואו לעולם של בע"מ 919/15 אין עוד להבחין בין צרכים הכרחיים וצרכים שאינם הכרחיים ויש להעמיד את כלל הצרכים של קטין על סך של 2,250 ₪ לחודש – לפחות, כאשר הילדים חיים בשני בתים, וכך נכתב בפסק דין:

 

יש לזכור, כי קודם להלכת בע"מ 919/15, נהגו בתי המשפט לאמוד צרכיו ההכרחיים של קטין בשיעור של כ – 1,400 ₪. ואולם, הערכה זו נגעה אך ורק באשר לצרכיו ההכרחיים, ואולם, מאז שניתנה הלכת 919/15, אין מקום לחלק בין צרכים הכרחיים לאלו שאינם הכרחיים, ויש לאמוד את הצרכים בכללותם. עוד יש לציין, כי צרכיו של קטין המתגורר בשני בתים עולים על צרכיו של קטין המתגורר בבית אחד נוכח הכפילויות הנדרשות מטבעם של דברים בחלק מהוצאותיו, להערכתי ומבלי לקבוע מסמרות בדבר, ראוי שהערכה זו תעלה, למצער על סך של 2,250 ₪ לחודש לקטין.