יפוי כח מתמשך

מהו יפוי כח מתמשך

בשנת 2016 נכנס לתוקפו תיקון לחוק האפוטרופסות הדן בעריכת יפוי כח מתמשך.

המטרה בהכנת יפוי כח מתמשך הינה, שבעת שהאדם כשיר, באפשרותו למנות לו מי אשר יקבל עבורו החלטות בשלל נושאים, עת שכבר לא יוכל לעשות זאת.

 הנושאים בהם ניתן למנות מיופה כח

החוק קובע כי ישנם שלושה עניינים בהם ניתן למנות מיופה כח:

  • ענייני רכוש (הכוללים: ניהול נכסים, חשבונות בנק וכדו’).
  • עניינים אישיים (כגון: מקום מגורים, תעסוקה ועוד).
  • עניינים רפואיים.

באפשרות הממנה למנות רק לחלק מהנושאים או לכולם יחד.

הפן הפרוצדורלי של ההליך

יפוי כח מתמשך רשאי לערוך רק עו”ד שעבר הכשרה של משרד המשפטים, ושאין לו עניין אישי בכך.

הממנה יכול לכלול ביפוי הכח “הנחיות מקדימות” שבו הוא נותן הנחיות מפורטות למיופה הכח על דרך קבלת ההחלטות שהוא יצטרך לקבל וכן עוד הנחיות נוספות כפי שיחפוץ.

כמו כן, הממנה יכול למנות יותר ממיופה כח אחד, וכן לקבוע את היקף הסמכויות והאחריות שיהיה לכל אחד מהם, ובנוסף להחלטה את מי למנות, ניתן לשקול סמכות נוספת הנקראת “אדם מיודע”, שתפקידה הוא, שמיופה הכח מחוייב ליידע אותו בכל החלטה שהוא רוצה לקבל בנוגע לממנה.

 

הפקדת יפוי הכח

לאחר הגשת יפוי הכח באופן מקוון ע”י עורך הדין, כאמור, יש להפקיד את המסמך המקורי אצל האפוטרופוס הכללי בשתי האופציות הבאות:

  • על ידי עורך הדין בדואר רשום למשרדי האפוטרופוס הכללי תוך 14 יום מההגשה המקוונת.
  • על ידי הממנה עצמו, בהפקדה פיזית במשרדי האפוטרופוס הכללי.

אימתי יופעל יפוי הכח?

יפוי הכח יכנס לתוקפו רק כאשר הממנה חדל להיות מסוגל להבין, ואינו מסוגל לקבל החלטות עבור עצמו.

המלצה חשובה

כאמור, בעת עריכת יפוי הכח, הממנה חייב להבין את המשמעות של מתן יפוי הכח, מטרותיו ותוצאותיו. אם ישנו חשש כי הממנה לא מסוגל להבין, יש לבדוק את מסוגלותו על ידי רופא מומחה, ואם לאחר הבדיקה  הממנה צלול בדעתו, יש לצרף את חוות הדעת ליפוי הכח.