הסכם ממון מהו ומתי כדאי

מבוא

הסכם ממון הינו הסכם בכתב המסדיר את יחסי הממון בין בני הזוג. הסכם ממון טעון אישור בית המשפט או בית הדין. רק בהתקיים תנאים אלה יהא להסכם הממון תוקף על פי חוק יחסי ממון.

יחד עם זאת, בני זוג במהלך הנישואין, עורכים ביניהם הסדרים הנוגעים לנכסים ספציפיים וספק אם לכל פעולה מסוג זה, ניתן לייחס מעמד של הסכם ממון. למסקנה האם הסכם ממון בין בני זוג הוא בגדר הסכם ממון או הסכם רגיל, ניתן להגיע על ידי בדיקת מטרת ההסכם. אם המטרה צופה פני עתיד, ומסדירה יחסי בני הזוג בעת פקיעת הנישואין בין עלידי גירושין או מוות, מדובר בהסכם ממון, ואז הוא צריך להיות בכתב וטעון אישור ערכאה משפטית מוסמכת על פי חוק יחסי ממון. לעניין זה אין נפקא מינה, אם ההסכם מתייחס לכלל נכסי בני הזוג, או לחלקם.

האם צריך ו/או כדאי לעשות הסכם ממון

מהו בכלל הסכם ממון שנערך ונחתם לפני  נישואין ? האם יש צורך בהסכם כזה ? מה קורה אם לא עושים הסכם ממון ? בסיכומו של דבר עם ידיעת והבנת המצב המשפטי, שקול הדעת, האם לעשות הסכם או לא נשאר שלכם.

הסכם בכתב המסדיר את יחסי הממון בין בני זוג והוא טעון אישור בבית משפט או בבית דין. היתרון של בני זוג שעדין לא נישאו ועשו בינהם הסכם ממון הוא שניתן להגישו לאישור בפני נוטריון או רושם נישואין. בהסכם זה ניתן לקבוע את זכויות הצדדים הן ברכוש שהביא כל אחד מהם לפני הנישואין, בין אם מדובר ברכוש משפחתי כגון דירת מגורים ובין אם מדובר ברכוש עסקי. כך למשל, אם לאחד מבני הזוג הייתה דירה לפני הנישואין והוא רוצה להבטיח כי זכויותיו ישמרו גם אם יחליטו בני הזוג בעתיד למכור את אותה דירה ולקנות יחדיו דירה משותפת, ניתן לקבוע כי הזכויות של בני הזוג בדירה החלופית יהיו בהתאם לחלקו של כל אחד מן הצדדים במימון הדירה. אם לא יעשו הצדדים הסכם והדירה תימכר ותירכש חלופית במקומה אשר תרשם ע”ש שני בני הזוג, בתקופה בה יתערערו היחסים ביניהם יכול בן הזוג אשר לו הייתה שייכת הדירה לפני הנישואין להרגיש מקופח מאחר ורכושו הפרטי התערבב בתא המשפחתי וחלקו היחסי נעשה קטן יותר.

 בכדי שהסכם בין בני זוג יוגדר כהסכם ממון עליו לעמוד במספר תנאים:

  1. דרישת הכתב.
  2. אישור ההסכם.

  1.  אימות ההסכם- אימות הסכם אינו תנאי הנוסף על דרישת הכתב ואישור ה

     ההסכם, אלא  הוא  יכול לבוא כתחליף לאישור בפני ערכאה משפטית

     מוסמכת בנסיבות אלה:

               

 א.   אימות בפני רושם נישואין- הסכם ממון אשר נכרת לפני הנישואין, או

       בשעת עריכתם, יכול אימות רושם הנישואין לבוא במקום אישור בית

       המשפט או בית הדין.

ב.   אימות בפני נוטריון- אימות הסכם ממון אשר נכרת לפני הנישואין, יכול

      להיעשות בפני נוטריון לפיחוק הנוטריונים, התשל”ו- 1976, ובלבד

     שהנוטריון נוכח שבני הזוג הניצבים בפניו, עשו את ההסכם בהסכמה

      חופשית, ובהבינם את משמעותו ותוצאותיו.        

ביטול הסכם ממון

פסק דין שאישר הסכם בין בני זוג, משולבות בו שתי תכונות מצטברות, של הסכם ושל פסק דין. אם מתגלה פגם בהליך השיפוטי, אשר בו נכרך האישור של ההסכם, ניתן לערער בגבולות הזמן שנקבעו לכך בדין. כדי לבקש ביטולו של פסק הדין בנסיבות בהן נפל פגם שאין מקורו בהליך היפוטי, ושהוא בגדר הפגמים המאפשרים ביטולו של חוזה לפי הדין, יש להגיש תביעה לביטול הסכם, כאשר עילתה של התביעה היא הפגם שנתגלה בהסכם. כך למשל כאשר מדובר בפגמים מסוג טעות, הטעיה, אילוץ של המתקשר בחוזה.