ההנחיות החדשות של ביה”ד בנוגע לבני זוג שיש חשש כי בגדו

ההנחיות החדשות של ביה”ד בנוגע לבני זוג שיש חשש כי בגדו/ עו”ד אריאל דרור

במצב כיום, כאשר הוכח בביה”ד כי אישה בגדה בבעלה, ביה”ד קובע כי היא אסורה לבעלה וכן על האיש עימו בגדה. על כן היא אינה יכולה להנשא למי מהם, וחייבת להתגרש מבעלה. איסור זה נרשם בגט, וכן במאגרי המידע של בתי הדין. לכן, באם אלה ירצו להנשא בעתיד דרך ביה”ד- הם לא יוכלו לעשות כן.

 

עקב ביקורת שנתמחה על הליך זה, לאור הפגיעה שנגרמת הן לאישה והן לצד שלישי, שלא יכול כלל להגן על עצמו, ועקב תביעה שהוגשה בנושא לבג”צ, יצאו  לאחרונה הנחיות חדשות מטעם הרב יצחק יוסף, נשיא ביה”ד הרבני הגדול, אשר משנות מצב זה.

 

ההנחיות החדשות קובעות כי כאשר עולה חשש כי אכן התרחשה בגידה מטעם האישה, לא ירשם בגט הנוסח שנרשם במקרים בהם אין חשש לבגידה, לפיו הצדדים מותרים “לכולי עלמא”.

 

ביה”ד יודיע להם כי לאחר סידור הגט, ניתן לקיים בירור בנושא הבגידה, ככל שמי מהם רוצה להינשא מחדש זה לזה או לצד ג (עימו לכאורה בגד). כלומר, לא מדובר בבירור או איסור אוטומטי, וזה יתרחש רק אם הצדדים ירצו להינשא שוב זה לזה או שהאישה תרצה להנשא לגבר עימו לכאורה בגדה.

 

ניתן יהיה לערוך הבירור עוד קודם מתן הגט, וזאת במידה ויש צורך לבדוק את קיומה של עילת גירושין.  לדוגמה אם הבעל טוען כי אשתו בגדה בו ולכן יש לגרשם, אך היא מכחישה- יש צורך בבירור מוקדם כדי לקבוע האם קיימת עילת גט בגין בגידה.

 

בעת הבירור- בין אם זה יערך לאחר הגט ובי אם טרם הגט – יוכלו כל המעורבים- הבעל, האישה וצד ג,  לעלות את טענותיהם ולהביא ראיות בנוגע לטענות הבגידה.

 

עד מתן ההחלטה, ירשם בן הזוג ברשימת “טעוני בירור” , ולאחר הבירור, ירשם האם הוא יכול להינשא לאשתו לשעבר, או שמא יכלל ברשימת האסורים להינשא זה לזו.

יובהר כי לגבי צד ג’, הרי שזה לא ירשם ברשימת הטעני בירור, ורק לאחר קיום בירור זה יסווג ברשימה המתאימה.

כל האמור במאמר זה לא בא במקום ייעוץ משפטי פרטני ולא מהווה לו תחליף ויש לבחון כל נסיבות מקרה לגופו. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד.