האם ילד מאומץ יורש

ירושה מכוח אימוץ קבועה בסעיף 16 לחוק הירושה התשכ”ה – 1965, וזו לשונו :

” (א) מי שאומץ כדין יורש את מאמצו כאילו היה ילדו, וכן יורשים את המאמץ צאצאי המאומץ.

(ב) המאומץ וצאצאיו אינם יורשים על פי דין את קרובי המאמץ; המאמץ יורש את המאומץ כאילו היה הורהו, אולם קרובי המאמץ אינם יורשים על פי דין את המאומץ.

(ג) המאומץ וצאצאיו יורשים את קרובי המאומץ, אולם הורי המאומץ והורי הוריו וצאצאיהם אינם יורשים את המאומץ. “

 

עפ”י החוק כדי שמאומץ יוכל לרשת את מאמצו, האימוץ חייב להיות כדין, כלומר אימוץ הנוצר פ”י מתן צו אימוץ של בית משפט, בהתאם להוראות חוק אימוץ ילדים.

מטרת החוק היא לבוא לקראת הילדים המאומצים כך שילד מאומץ יורש גם את הוריו מאמצים, כאילו היה ילדם הביולוגי וכן יורש גם את הוריו הביולוגים. כך גם לגבי צאצאיו של המאומץ, שיכולים לרשת הן את הוריו המאמצים והן את הוריו הביולוגים.

 

למשל אם נועה נולדה לאלון ושרון ואומצה כדין ע”י אורי וסמדר, היא תירש עפ”י דין גם את אלון ושרון וגם את אורי וסמדר. אך בהתאם להוראת סעיף 16 (ב) לחוק הנ”ל, נועה לא תוכל לרשת את האחים וההורים של אורי וסמדר והם גם לא יירשו את שהותירה נועה.

כמו כן עפ”י הוראת סעיף 16 (ג) לחוק הנ”ל, נועה וילדיה יירשו את האחים וההורים של אלון ושרון, אבל האחים וההורים ואלון ושרון לא יירשו את נועה.

ובמילים אחרות – נועה וצאצאיה אינם יורשים את הדודים והדודות, סבים וסבתות של אורי וסמדר ( המאמצים ) ולהיפך – קרובים אלה אינה יורשים את נועה. לעומת זאת נועה יורשת את קרוביה הביולוגים ( מצד אלון ושרון ), כלומר דודים ודודות, סבים וסבתות, אך הם לא יירשו את נועה.

 

כמצוין לעיל, ברור כי מטרת החוק להיטיב עם המאומץ שיורש פעמיים, גם את הוריו המאמצים וגם את הוריו הביולוגיים. יחד עם זאת, החוק מותיר את המאומץ כחריג, מאחר והוא מונע ממנו לרשת את קרובי משפחתו המאמצת והם גם אינם יורשים אותו. מצב זה מדגיש באופן מלאכותי ושלא לצורך, את שונותו של הילד המאומץ ביחס לילדים הביולוגים ומבליט את היותו חריג בנוף משפחתו.

זאת ועוד, לעניין מזונות קיים הסדר שונה לפיו מוטלת חובת מזונות כלפי הילד המאומץ לא רק על המאמצים, אלא גם על קרוביהם וזאת בדומה לחובת הקרובים במשפחה הטבעית. על פי החוק הקיים נוצר מצב נפסד בו קרובי המאמץ נחשבים לקרובי משפחתו של הילד המאומץ לעניין תשלום מזונות, אך לא נחשבים לקרובי משפחתו לצורך ירושתו.

 

כדי לתקן שונות זו, הוגשה הצעת חוק לתיקון סעיף 16 לחוק הירושה, בדצמבר 2010 לכנסת ע”י ח”כ חיים אורון. התיקון בהצעת החוק משווה את תנאי הירושה של הילד המאומץ לתנאי הירושה של הילד הביולוגי, כך שלא יתקיים ביניהם שום הבדל, למעט לעניין ירושת ילד מאומץ את הוריו הביולוגים ( כלומר המאומץ עדיין יירש את הוריו הביולוגים ). על פי תיקון זה ילד מאומץ כמו ילד ביולוגי, יירש את קרובי המאמצים והם יירשו אותו.

 

עם תתקבל הצעת החוק יירש המאומץ כילד ביולוגי ובנוסף יירש גם את הוריו הביולוגיים – בכך תושג מטרתו חוק הירושה והיא לבוא לקראת הילדים המאומצים.  .