דרישות קופת החולים במקרה של הורות משותפת

 דרישות קופת החולים ביחס לטיפולי פריון אצל רווקים

כללי:

לעיתים נתקלים אנו במקרים בו צדדים רווקים, אשר לעיתים אף אינם בני זוג, המבקשים להתחיל בטיפולים לצורך הבאת ילד לעולם.

בכל הנוגע לבני זוג נשואים- הרי שקיימות תקנות המסדירות נושא זה, אולם לא קיימות הוראות ברורות בכל הנוגע לרווקים אשר מחליטים לבצע פעולה זו.

מאחר וקיימות מספר בעיות פוטנציאליות אשר עלולות להתעורר בהליך משמעותי כגון זה, קופות החולים דורשות כי צדדים אלו יגישו להם הסכם אותו ערכו, הכולל התייחסות למס’ סוגיות, קודם תחילת ההליך.

בעוד יתכן שהדרישות משתנות קמעה בין קופה לקופה, הרי שהסוגיות שירשמו להלן הינן בסיסיות ומהותיות ושי להתייחס אליהם.

יובהר כי האמור במאמר זה מתייחס אך ורק לטיפולי הפריה חוץ גופית רגילים בין 2 צדדים, ולא לטיפולי פונדקאות, בהם מעורב צד ג’.

 

מה יש לכלול בהסכם:

על הצדדים להצהיר כי:

  1. הם אינם נשואים לבני זוג אחרים.
  2. הם מבינים כי חובותיהם כלפי הילד אינם תלויים בהסכם זה ויחולו עליהם בכל  מקרה מתוקף היותם הורים ביולוגיים.

היינו- החובות השונות של הורה כלפי ילדו הינם חובות אשר יחולו עליו ללא קשר לחתימתו על הסכם זה, ויש להצהיר על הבנה זו.

  1. האם אינה אם פונדקאית ע”פ חוק ההסכמים לנשיאת עוברים.
  2. ההסכם לא נעשה כנגד תמורה כספית או אחרת, לגבר או לאישה, וכי הם  חותמים עליו מרצונם החופשי.

 

בנוסף, יש להתייחס לנקודות הבאות:

  1.  האם ניתן למי מהצדדים רשות לחזור בו מההליך, ואם כן- עד איזה שלב .

 היינו, מה קורה באם במהלך ההליך מי מהצדדים חוזר בו מהסכמתו. על הצדדים   לקבוע בהסכם עד לאיזה שלב מותר לחזור מההליך, אם בכלל, על מנת למנוע מצב  בו אחד מהצדדים רוצה להמשיך בהליך, והאחר מתנגד לכך.

  1. מה יעשה בחומר בגנטי שיוותר- לאחר שהושג הריון או כאשר בני הזוג מחליטים להפסיק ההליך עוד קודם לכן.

 

האם די בהסכם זה כדי להסדיר את מערכת היחסים?

מאחר ואין די באמור לעיל על מנת להסדיר את כל הסוגיות במערכת היחסים בין הצדדים, שכן עלולות לעלות שאלות נוספות, כגון מימון ההליך, מזונות ומשמורת לילד שנולד וכיוצב’, מומלץ כי הצדדים יערכו הסכם, בין אם בנוסף להסכם זה ובין אם במהלכו, בו יתייחסו לנקודות אלו.

באתר זה נמצא מאמר נוסף, שעניינו עריכת הסכם להורות משותפת, המבהיר הכללים לעשיית הסכם זה בין הצדדים.