דחית עמדת המדינה להליך אימוץ לאישה שנעזרה בתרומת ביצית

נדחתה עמדת המדינה לקיים הליך אימוץ ביחס לאישה שנעזרה בתרומת ביצית

בתמ"ש 35043-06-12 אלמוני ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה קבע ביהמ"ש  לענייני משפחה ברמת גן ( כב' השופטת תמר סנונית פורר), בפסיקה חדשנית מסוגה, ובניגוד לעמדת המדינה-  כי אין צורך בהליך אימוץ על מנת להכיר באבהותה של אישה שהפכה לאם באמצעות תרומת ביצית ושימוש באם פונדקאית.

רקע:

 התובעים הינם אזרחי ישראל ותושביה, הנשואים כדמו"י , אשר פנו להליכי פונדקאות בארמניה והתקשרו עם אם פונדקאית, אשר ברחמה הושתל עובר שנוצר מביצית של תורמת שהופרתה בזרעו של התובע. לאחר עריכת בדיקת רקמות, הוכרז הבעל כאב הקטינה, אולם המדינה דרשה מהאישה לבצע הליך של אימוץ, על מנת להיות מוכרת כאם . האישה מתנגדת, ומכאן התביעה.

 טענות ההורים:

 יש לקבוע את אמהותה של התובעת על הבת לאור המסמכים שבתיק ולאור קביעת האבהות של התובע, וליתן פסק דין לאמהות, מה גם שהצדדים עומדים בכל הדרישות לבירור הליך הפונדקאות, וגם על פי תעודת הלידה- התובעים שניהם הינם הוריה של הקטינה.

התובעים מבקשים כי בית המשפט ישווה בין אם שביצעה הליכי פונדקאות בהם נעשה שימוש בביצית שלה, לבין אם שביצעה הליכי פונדקאות בהם נדרשה להסתייע בתרומת ביצית- כמבקרה דנן, כך שלא יידרש כל הליך אימוץ.

 טענת המדינה:

 הליך פונדקאות בחו"ל מוסדר באמצעות נוהל חו"ל, וטרם עוגן בחקיקה. לא ניתן לקבוע הורות ביולוגית מאחר והאישה לא הרתה את הקטינה. הדרך היחידה לקביעת הורות היא במסלול אימוץ, שישרת את טובת הקטינה וימנע אפשרות לפתחון פה בעתיד כנגד מעמדה של הקטינה או קשר ההורות.

ביהמ"ש פסק:

 טובת הקטינה נוגדת את דרישת המדינה להליך משפטי נוסף וארוך של אימוץ, ועל כן אין ולהפנות את הצדדים להליך נפרד וחדש של אימוץ.

ביהמ"ש בחר להזמין תסקיר, אשר יאפשר לבית המשפט לבחון את יחסי המשפחה ויסייע ליצירת הוודאות המשפטית הנדרשת, תוך פגיעה מינימלית בצדדים. עד לקבלת התסקיר, האם תמונה כאפוטרופוס לרכושה ולגופה של הקטינה.