בקשה לצו הגנה לפי החוק למניעת אלימות במשפחה

  צו הגנה ע”פ חוק למניעת אלימות במשפחה

בן משפחה אשר נתון לאלימות נפשית או פיזית ע”י בן משפחה אחר, רשאי להגיש בקשה לצו הגנה כנגדו.

א.מהן העילות להגשת הבקשה?

ניתן להגיש בקשה לצו הגנה אם האדם לגביו נתבקש הצו :

1.נהג באלימות בבן משפחתו, ביצע בו עבירת מין או כלא אותו שלא כדין בסמוך לפני הגשת הבקשה.

2.מהווה סכנה גופנית ממשית לבן משפחתו או שהוא עלול לבצע בו עבירת מין.

3.התעלל בבן משפחתו התעללות נפשית מתמשכת, או התנהג באופן שאינו מאפשר

לבן  משפחתו ניהול סביר ותקין של חייו.

 

ב.כיצד מתנהל ההליך?

לאחר שהוגשה בקשה למתן צו ע”פ חוק למניעת אלימות במשפחה, על ביהמ”ש לקיים דיון תוך 7 ימים.

ביהמ”ש רשאי לתת צו במעמד צד אחד (דבר זה נעשה בעיקר כשיש חשש ממשי ודחוף לאלימות פיזית). במקרה זה, יש לערוך דיון במעמד שני הצדדים תוך 7 ימים מיום מתן הצו.

 

ג.מה יכלול הצו?

ביהמ”ש יכול להטיל בצו על בן המשפחה הפוגע את האיסורים הבאים, כולם או מקצתם:

  1. איסור להיכנס או להתקרב לדירה בה מתגורר מבקש הצו.
  2. איסור להטריד את מבקש הצו.
  3. איסור להקשות על מבקש הצו להשתמש בנכסיו.
  4. איסור נשיאת נשק.

 

ד.מהו תוקפו של צו ההגנה?

צו ההגנה במסגרת בקשה זו הינו זמני, ויהיה תקף עד לתקופה של 3 חודשים, אולם בית המשפט רשאי להאריכו מפעם לפעם, עד לתקופה כוללת של 6 חודשים. מנימוקים מיוחדים ניתן להאריך הצו לתקופה כוללת של שנה.