אימתי ממנים אפוטרופוס לרכוש

מינוי אפוטרופוס לרכוש

במקרה בו אדם אינו מסוגל לדאוג לרווחתו ולצרכיו, עשוי להתעורר צורך במינוי אפוטרופוס עבורו. מינוי זה יעשה בהתאם להוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

ישנם 3 סוגים של מינויי אפוטרופסות, והם:

 1. אפוטרופוס לדין.
 2. אפוטרופוס לרכוש. מאמר זה יסקור בקצרה סוג מינוי זה.
 3. אפוטרופוס לגוף.

א.         מי עשוי להזדקק לאפוטרופוס?

 1. אדם שאינו יכול לדאוג לענייניו, באופן זמני או קבוע. לדוגמה, קשיש אשר אינו נמצא בקו הבריאות ועל כן אינו יכול לדאוג לכל צרכיו, בין אם המדובר בניהול רכושו, בקבלת החלטות על גופו או בניהול ענייניו בפני בתי המשפט, או לעיתים, כל עניינים אלו יחד.
 2.  קטין אשר הוריו מתו, או שנשללה/הוגבלה אפוטרופסותם , או שאינם דואגים לענייניו. מינוי אפוטרופסות זה יפקע כשהקטין יגיע לבגרות.
 3. מי שהוכרז כפסול דין. מינוי אפוטרופסות זה יפקע כשההכרזה בדבר הפסלות תבוטל.
 4.  עובר.
 5.  מי שלא ברורה זהותו.

ב .        מי יכול להתמנות כאפוטרופוס?

בן זוגו או קרובו של מי שזקוק לאפוטרופסות, וכן היועץ המשפטי לממשלה יכולים להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס. לא ניתן למנות אדם כאפוטרופוס ללא שהביע את הסכמתו לכך.

יחיד, תאגיד, האפוטרופוס הכללי או ועדת אפוטרופסות לנפגעי השואה יכולים להתמנות כאפוטרופסים.

ג.         לאן פונים לצורך הגשת הבקשה?

לאחר שמתעורר צורך במינוי אפוטרופוס לרכוש, יש לפנות בבקשת מינוי לביהמ”ש לענייני משפחה. על הבקשה לפרט את הנסיבות המקימות את הצורך באפוטרופסות מסוג זה. כן יש לצרך תצהיר המאשר את האמור בבקשה.

בבקשה יש לציין האם מתבקש מינוי של אפוטרופוס באופן קבוע, או זמני.

ד.         האם יש פיקוח על פעולות האפוטרופוס?

החוק קובע כי על אפוטרופוס לנהוג “כדרך שאדם מסור היה נוהג בנסיבות העניין”.

על מנת לוודא כי האפוטרופוס ממלא תפקידו נאמנה, נתון הוא לפיקוח של משרד האפוטרופוס הכללי, ועליו להגיש לו דוחות תקופתיים מיוחדים המפרטים מה נעשה למען החסוי, מה מצבו, ומה מצב רכושו,בייחוד בסוג מינוי רגיש זה.

בנוסף, על האפוטרופוס להגיש לאפוטרופוס הכללי, תוך 30 יום מיום המינוי, דו”ח (הנקרא פרטה) בו מפורטים כל נכסי החסוי וחובותיו.

 

ה.         מהן סמכויותיו של האפוטרופוס לרכוש?

על האדם שמונה לכך לדאוג לכל ענייניו הרכושיים של החסוי. כך למשל, עליו:

 1. לוודא כי החסוי ממצה את כל זכויותיו הכספיות המגיעות לו ממקורות שונים (כגון ביטוח לאומי, פנסיה וכיוצב’).
 2. לנהל את חשבון הבנק שלו, ואת יתר חשבונותיו, ולהמציא תיעוד על כך לאפוטרופוס הכללי.
 3. לדאוג לתשלום חובותיו.

4.להשקיע את כספיו בהתאם לחוק האפוטרופסות ואישור בית המשפט.

 1. לנהל נכסי החסוי, ואם יש צורך בכך, אף להשכיר, לקנות או למכור את נכסיו,בהתאם לחוק.

6 שמירת תיעוד חשבונות החסוי למשך 7 שנים (אא”כ הורה האפוטרופוס הכללי אחרת).

יש לזכור כי לאפוטרופוס אין רשות לעשות ככל העולה על רוחו ברכוש החסוי , ולעיתים יזדקק הוא לאישור בית המשפט לעשיית פעולות מסוימות, ועליו להוכיח כי כל פעולותיו נעשות לטובת החסוי.